Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Sisak

Uskoro elektronska evidencija odlaganja otpada u Sisku!

Cijena će se u drugoj fazi pilot projekta formirati na temelju volumena otpada

Cijena će se u drugoj fazi pilot projekta formirati na temelju volumena otpada

U  2017. godini Gospodarenje otpadom Sisak i nadalje će ustrajati na kvalitetnom pružanju usluga svim korisnicima te pri tome osigurati modernu tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada. Prema riječima direktorice GOS-a Sandre Divjakinja, planova  za unapređenje djelatnosti  je više, a za građane će posebno biti značajno fiksno reciklažno dvorište, pilot projekt uvođenja elektronske evidencije i naplate odlaganja otpada za domaćinstva i pravne osobe u centru grada, podjela novih mini kompostera te nova komunalna oprema za sakupljanje miješanog i posebnih vrsta otpada.

Tijekom ove godine GOS će izgraditi fiksno reciklažno dvorište u Ulici kralja Zvonimira, pokraj Mosta Gromova. Građevinska dozvola je već pripremljena te se čeka raspisivanje natječaja u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji bi trebao sufinancirati izgradnju i opremanje do 85 posto vrijednosti investicije. Planirano je i projektiranje dodatnog reciklažnog dvorišta u Capragu, koje bi se počelo graditi početkom 2018. godine. Kao što je već poznato, u reciklažnim dvorištima građani mogu odlagati električni i elektronički otpad, metal, baterije, stare automobilske gume, ambalažu onečišćenu opasnim otpadom, lijekove i slično, a tijekom prošle godine mobilno reciklažno dvorište bilo je postavljeno na brojnim lokacijama u gradu.

U prvom dijelu ove godine započet će se s elektronskom evidencijom odlaganja otpada za domaćinstva i pravne osobe u centru Siska. Prilikom odlaganja otpada svaki će se korisnik registrirati, a cijena će se u drugoj fazi pilot projekta formirati na temelju volumena otpada. U GOS-u ističu kako na taj način namjeravaju unaprijediti sustav sakupljanja otpada i stimulirati korisnike na recikliranje i odvojeno odlaganje otpada. U budućnosti se planira uvesti takav sustav evidencije po korisniku i u ostale dijelove grada. Također, planira se uvesti sustav evidencije i putem „pametnih“ kanti.

I u 2017. godini GOS će nabaviti mini kompostere i podijeliti zainteresiranim građanima kao i započeti sa sustavnim sakupljanjem biootpada.

Nabavit će se i nova komunalna oprema za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje biootpada, papira, stakla, plastike, metala i tekstila. U gušće naseljenim dijelovima grada i u pješačkoj zoni, postavit će se podzemni ili polupodzemni spremnici veće zapremine,  a istovremeno smanjiti njihov utjecaj na vanjski prostor.

Svi planirani projekti bit će financirani vlastitim sredstvima GOS-a i Grada Siska te sufinancirani sredstvima Fonda i drugih ministarstava. Građani će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni.


 

Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.