VIJESTI

Pregled
VIJESTI

Međunarodni dan starijih osoba

Prosječna dob odlaska u mirovinu je ispod 60 godina, a u Europi je 62 godine. Prosječni hrvatski umirovljenik radio je samo 29 godina, a mirovinu koriste u prosjeku 19 ...