VIJESTI

Pregled
VIJESTI

Asfaltirana Cvjetna ulica u Stupovači

Nakon asfaltiranja Cvjetne ulice u Stupovači u ovoj fazi asfaltiranja nerazvrstanih cesta još će biti asfaltirani putevi u naselju Šartovac i Kutini, a kasnije tijekom godine bit će asfaltirani ...