VIJESTI

Pregled
VIJESTI

Plan humanitarnog razminiranja

„U dosadašnjem razminiranju županija nije sudjelovala s novčanim sredstvima. Jedini grad koji je do sada sufinancirao otklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava je grad Petrinja.“