VIJESTI

Pregled
VIJESTI

16. listopada – Svjetski dan hrane

Utemeljen je od zemalja članica Organizacije za prehranu i poljoprivredu na 20. konferenciji Organizacije za prehranu i poljoprivredu u studenome 1979. godine.