NAJAVE

Pregled
NAJAVE

“Danas INA, sutra Hrvatska

Ovdje se radi više od tisuću ljudi, ali i o privredi grada Siska, županije, pa i Republike Hrvatske",rekao je Predrag Sekulić koordinator Stožera za zaštitu Rafinerije nafte Sisak ...