KULTURA

Pregled
KULTURA

Čigoč: Dan europskog sela roda

Priroda nije ništa drugo nego zagonetna pjesma. Slobodno vrijeme postoji zato da čovjek opet pusti korijen u prirodu… Čovjeku je potrebno da opet dođe u vezu sa svijetom prirodnih ruda, ...