EUROPSKA UNIJA

Pregled
EUROPSKA UNIJA

Europe Direct Sisak – Vaša vrata u EU

Ovaj centar jedan je od onih koji će građanima na praktičan način omogućiti da primjerice saznaju koja prava unutar unije imaju vezano uz zdravstveno osiguranje, ulogu potrošača, obrazovanje, edukaciju ...