EUROPSKA UNIJA

Pregled
EUROPSKA UNIJA

Direktiva o radnom vremenu

Debata je u povodu Europskog dana za neradnu nedjelju održana na inicijativu Europskog saveza za nedjelju koji smatra da navedena Direktiva ne rješava na zadovoljavajući način problem ravnoteže između ...