Pregled
Zalogaj poezije, Mostar, foto KULTURA

Zalogaj poezije konzumiran u Međugorju i Mostaru

Sisačka udruga za promicanje alternativne i urbane kulture organizirala je povodom uskrsnih blagdana prigodnu turneju svoje prepoznatljive i sve prisutnije pjesničke tribine Zalogaj poezije u Međugorju i Mostaru. Na ...