Velika Ludina

Na području općine Velika Ludina tijekom redovnog obilaska terena uočena su neodržavanja zemljišta koja graniče sa javnom površinom, odnosno grabe, a utječu na funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava.

Stoga na svojim službenim stranicama Općina podsjeća kako temeljem Odluke o komunalnom redu (SN 2/19) sukladno Članku 102. funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava osiguravaju mjerama održavanja pravna ili fizička osoba u svojstvu vlasnika ili korisnika zemljišta i objekata koji neposredno graniče s javnom površinom, a u slivnoj dionici koja je određena duljinom granične međe prema javnoj površini.

Mjere održavanja tako uključuju uklanjanje nanosa i muljnog taloga u ukupnoj duljini slivne dionice, uklanjanje muljnog taloga iz propusnih cijevi prilaza, profiliranje stranica i dna odvodnog jarka, korekcije visine i profila propusnih cijevi prema visinskim značajkama slivne dionice i propusnoj moći.

Mjere održavanja provode se u redovitoj dinamici najmanje dva puta godišnje te u izvanrednim slučajevima po stvarnoj potrebi, dok su vlasnici zemljišta dužni se pridržavati prava i obveza, održavati komunalni red i pridonositi boljem životu općine.

Također, iz Općine poručuju kako su u narednim mjesecima moguće pojave većih oborina te bi ne održavanost odvodnog sustava moglo utjecati na pojavu poplava, te na ovaj način podsjećamo mještane da obrate pozornost i uklone eventualne nedostatke na zemljištu na kojem su vlasnici, suvlasnici ili korisnici.

Na području Velike Ludine uočena neodržavanja zemljišta
0.00(0 glasova)
Komentara(0)