potres sisak

Na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno 37 588 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je 28 488 objekata, izvijestili su iz županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 340, a neuporabljivo zbog oštećenja 3 383 pregledanih objekata.

Privremeno je neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 2 861 objekata. Privremeno je neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 3 411  objekata. Uporabljivo bez oštećenja je 640 pregledanih objekata, a uporabljivo bez ograničenja je 5 817 objekata.

Uporabljiva s preporukom o postupanju su 12 803 pregledana objekta, naveli su iz Sisačko-moslavačke županije.


 

Zbog oštećenja neuporabljivo je 3.383 pregledanih objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)