Reciklažno dvorište Sunja

Prvog dana veljače s radom je započelo Reciklažno dvorište u Sunji. Ovim projektom mještanima općine omogućeno je  kvalitetnije zbrinjavanje otpada koje rezultira smanjivanjem divljih odlagališta.  Načelnik Grga Dragičević

 

 

Mještani općine Sunja moći će bez naknade dovoziti otpad na lokaciju reciklažnog dvorišta.Reciklažno dvorište nije odlagalište otpada.Na reciklažnom dvorištu otpad se ne odlaže, već se privremeno skladišti.

 

 

Reciklažno dvorište nalazi se u  Ulici Petra Krešimira 19 A  u Sunji (Pazalište). Radno vrijeme je ponedjeljkom od 12 do 20 sati, u ostale radne dane od utorka do petka od 7 do 15 sati, te zadnje subote u mjesecu od 7 do 15 sati.Vrijednost ovoga projekta iznosi 3, 3 milijuna kuna pri čemu je Europska unija sufinancirala 2, 7 milijuna kuna.

 

Za više informacija kontaktirajte poduzeće Komunalac Sunja na broj 044/ 833 – 666 ili e-mail: komunalac@sunja.hr

 

otpad sunja

sunja 06

sunja 05

sunja 04

Sunja 02


 

 

 

Reciklažno dvorište Sunja je započelo s radom
5.00(2 glasova)
Komentara(0)