gv-43-n-p30k7utgnkb8i315p20gdtnsucu8n4a13r4sk3x7kw

Petrinjski gradski vijećnici  jednoglasno su usvojili Odluku o raspodjeli sredstava donacije za potrebe fizičkih i pravnih osoba uslijed potresa na području grada Petrinje.

Ovom Odlukom utvrđuju se namjene, način raspodjele i postupak raspodjele sredstava donacije dobivenih od Grada Petrinje u iznosu od 10 milijuna kuna.  Novčana sredstva iz ove Odluke utrošit će se za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa od 28. prosinca 2020. godine za sljedeće namjene: pomoć obiteljima za troškove smještaja, pomoć obiteljima za troškove školovanja djece, pomoć obiteljima za podmirenje troškova kupnje zemljišta, priključaka i ostale infrastrukture, pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzećima, nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udrugama i osobama koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje, namjenske donacije proračunskim korisnicima i poduzećima u vlasništvu Grada Petrinje, te drugim fizičkim i pravnim osobama s područja Grada Petrinje.

Novčana sredstva iz ove Odluke raspodjeljuju se na temelju Javnog poziva u kojem će se definirati kriteriji dodjele navedenih sredstava osim za namjenske donacije koje će se utrošiti prema unaprijed utvrđenoj namjeni. Novčana sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa iz ove Odluke raspoređuju se na sljedeći način: dva milijuna kuna namijenjeno je za pomoć obiteljima za troškove smještaja, pomoć obiteljima za troškove školovanja djece i pomoć obiteljima za podmirenje troškova kupnje zemljišta, priključka i ostale infrastrukture, sedam milijuna kuna za pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzećima, nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udrugama i osobama koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje, milijun kuna ide za namjenske donacije.

Prihvatljivi korisnici novčane pomoći iz ove Odluke su podnositelji prijave na Javni poziv u statusu vlasnika i suvlasnika građevine koje se nalaze na području Grada Petrinje, koji su koristili objekte za potrebe svoje djelatnosti odnosno stvarno prebivali u objektima u odnosu na koje podnose prijavu za novčanu pomoć i koji štetu na objektima dokažu vjerodostojnom dokumentacijom čiji popis će biti sadržan u Javnom pozivu raspisanom na temelju ove Odluke, te korisnici kojima se isplaćuju sredstva namijenjena za navedenu vrstu pomoći, sve uz prilaganje dokaza da su u trenutku potresa imali prebivalište u objektu koji je oštećen. Prihvatljivi korisnici novčane pomoći iz ove Odluke su podnositelji prijave na Javni poziv u statusu najmoprimca koji su obavljali djelatnost u objektima koji više nisu za obavljanje te djelatnosti, a koji štetu na objektima dokažu vjerodostojnom dokumentacijom čiji popis će biti sadržan u Javnom pozivu raspisanom na temelju ove Odluke.

Korisnici mogu ostvariti novčanu pomoć u sljedećim iznosima: fizičke osobe u svojstvu prijavitelja koji ostvaruju novčanu pomoć do maksimalno iznosa od 50 tisuća kuna po pojedinačnom prijavitelju, prijavitelji poslovni subjekti (obrtnici, mala i srednja poduzeća, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruge i osobe koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje) ostvaruju pravo na zamjenski smještaj i to na način da im se osigura smještaj u vrijednosti do dvije tisuće kuna po metru kvadratnom, a maksimalno do 80 tisuća kuna za kupnju objekta zamjenskog smještaja, prijavitelji poslovni subjekti (obrtnici, mala i srednja poduzeća, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava udruge i osobe koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje) koji ostvaruju novčanu pomoć do maksimalnog iznosa od 1,2 milijuna kuna, proračunski korisnici i poduzeća u vlasništvu Grada Petrinje, te druge fizičke i pravne osobe ostvaruju novčanu pomoć na temelju namjenske dodjele sredstava u visini primljenih sredstava.

I u ovom slučaju korisnik novčane pomoći dužan je omogućiti Gradu Petrinji kontrolu namjenskog utroška odobrene pomoći.

 

darinko


 

Petrinjski gradski vijećnici jednoglasno usvojili Odluku o raspodjeli sredstava donacije
5.00(1 glas)
Komentara(0)