potres_petrinja

Do danas je na području naše županije prijavljena šteta na 35 474 objekata, a pregledano ih je 15 060. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 176

Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 008

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 633

Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1 911

Uporabljivo – bez oštećenja: 404

Uporabljivo bez ograničenja: 3 378

Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5 550


 

Do danas je prijavljena šteta od potresa na 35.474 objekata
5.00(1 glas)
Komentara(0)