INA_1

Izlaskom iz svoje dosadašnje Poslovne zgrade u središtu grada, Grad Novska je prihvatio ponudu INA-e i priliku koju je bilo teško odbiti, kupiti zgradu i prenamijeniti je za smještaj učenika.Jedan dio prostora biti će namijenjen za potrebe Doma za starije osobe, s restoranom u prizemlju, a  gdje će se provoditi i dio obrazovnog programa.

Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 12. studenog, donijelo odluku o kreditnom zaduženju za kupnju zgrade INA-e, u visini 7,8 milijuna kuna.Hrvatska poštanska banka, ponudila je najpovoljnije uvjete financiranja kredita,  pojašnjavaMarice Vitković, pročelnice za financije

 

 

Ugovor o zaduživanju sklapa se na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Hrvatske Vlade, a na prijedlog ministra financija. Time Grada Novska postaje vlasnik ove zgrade, čime se nastavlja s ulaganjem u obrazovanja i razvoj poduzetništva, kroz započete projekte u području gaming industrije i  brige i skrbio o građanima treće životne dobi.

 

Prenamjena bivše Inine zgrade u Novskoj za Dom za starije i Učenički dom
0.00(0 glasova)
Komentara(0)