123677789_821028478729566_8090647821014267790_n

Gradsko vijeće Grada Popovače u srijedu, 4 .studenog održalo je svoju 41. sjednicu.

Najvažnija točka bilo je donošenje II.izmjena i dopuna Proračuna za 2020.godinu. U sklopu  rasprave, gradonačelnik Josip Mišković pojasnio je kako Grad nastavlja s realizacijom najvažnijih projekata u ovoj godini, dok će se svi oni za koje nisu prikupljena dovoljna financijska sredstva realizirati u idućoj godini.

„Ovo su zasigurno zadnje izmjene ovogodišnjeg proračuna i nadam se da ćemo s njima podmiriti i sve one potrebe te isplatiti sve one radove koji su ove godine planirani. Iako je u ovom času rebalans izrazito visok, preko 100 milijuna kuna, stoga moram istaknuti kako je Grad u ovoj godini prenio vodne građevine sukladno Zakonu o vodama Moslavini d.o.o., te je samim time došlo do povećanja proračuna, a tu je riječ o gotovo 37 milijuna kuna, za što smo mi dobili određeni postotak vlasništva u tom poduzeću. Donošenjem ove odluke završena je priča o prijenosu vlasništva Moslavini d.o.o. od strane jedinica lokalne samouprave, Velika Ludina i Kutina su to učinile prije, a sada smo i mi to zadovoljili.“, pojasnio je gradonačelnik Mišković.

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Popovaču u 2019.godinu prema kojem su prikupljena financijska sredstva u visini od gotovo 1,1 milijun kuna. Ta će se financijska sredstva, sukladno pravilniku dodijeliti državi, regionalnoj samoupravi tj.županiji i gradu.

„Iduća sjednica vijeća će biti posvećena raspisivanju Javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Popovače, sukladno prihvaćenom planu raspolaganja. Sada radimo same pripreme kako bi poljoprivrednici dobili priliku da na 25 godina dobiju u zakup tu zemlju,a riječ je o preko 300 hektara. Velik je pritisak i od samih poljoprivrednika, a i posjet same ministrice Vučković, odnosno sastanak koji je održan, bio je posvećen toj temi.“ – pojasnio je gradonačelnik Mišković.

Vijećnici su, između ostalog, dali suglasnost Moslavini d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje za sufinanciranje EU Projekta „Aglomeracija Kutina“, usvojili su  II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, prihvatili  Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,  te donesli Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva.

 

123590146_1806904822798524_5963270675004759487_n

123631658_1301734876827248_4035323453418455983_n

123704461_2770439029904703_5384358908479026181_n

123801773_640884679916324_2676680767329586567_n


 

 

Održana 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače
5.00(1 glas)
Komentara(0)