deratizacija

Na temelju Ugovora o sustavnoj obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Sunja s pripadajućim naseljima za 2020. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, tvrtka Škarda – sanitarna zaštita d.o.o. dostavila je Plan deratizacije na području Općine Sunja s pripadajućim naseljima.

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9 sati, a u slučaju lošeg vremena (kiša) prenosi se na sljedeći dan bez oborina.
Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobrilo je Ministarstva zdravlja RH i imaju kumulatino- antikoagulacijsko djelovanje. Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.
MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaćih životinja u količinama koje se  koriste kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Vedran Diktić mob: 099/2642-897

 

plan deratizacije2020

Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na sunjskom području
0.00(0 glasova)
Komentara(0)