pcr_obs00001

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisku nabavila je PCR uređaj. Ovaj aparat vrijedan oko 400.000,00 kuna koristi se za PCR-lančanu reakciju polimeraze. Aparat je namijenjen ujedno i za sindromski pristup u dijagnostici infektivnih bolesti. Na aparatu će biti moguće raditi sljedeće panele: respiratorni panel zajedno s Coronavirsuom, pneumonia Panel plus, gastrointestinalni panel, panel za hemokulture, panel za meningitise i encefalitise.

U slučajevima bolesnika koji zahtijevaju hitnu dijagnostičku obradu i hospitalizaciju, a kod kojih postoji sumnja na COVID-19, ovim novim aparatom, u jednom satu, liječnici će dobiti rezultate bolesti COVID-19.

Ovakvim pristupom u brzoj dijagnostici infektivnih bolesti i brzoj identifikaciji uzročnika, svakako će se smanjiti broj dana ležanja, potrošnja rezervnih antibiotika, dijagnostička procedura i na kraj, smanjit će se i ukupni trošak bolničkog liječenja.

S radom i mogućnostima novog PCR uređaja ravnatelj bolnice dr.Tomislav Dujmenović upoznao je sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića i njegovog zamjenika Romana Rosavca.

 

pcr_obs00003

pcr_obs00002

OB “Dr. Ivo Pedišić” Sisak nabavila PCR uređaj
0.00(0 glasova)
Komentara(0)