JASENOVAC_HVODE_04

U tijeku je postupak jednostavne nabave za Izvedbu istražno-eksploatacijskog zdenca u Jasenovcu za potrebe javne vodoopskrbe procijenjene vrijednosti 450.000,00 kn bez PDV-a. Terenska geofizička istraživanja metodom geoelektrične topografije provedena su tijekom 2018. godine, te na osnovu dobivenih geofizičkih mjerenja locirana je lokacija istražno-piezometarske bušotine. Izvedba istražno-piezometarske bušotine izvedena je 2019. Godine dubine 90 metara u sklopu samog vodocrpilišta Jasenovac. Test crpljenje izvedeno je sa 5l/s, te se zaključuje da je lokacija pogodna za izvedbu probno eksploatacijskog zdenca očekivanog kapaciteta 30 l/s. Navedenim ispitivanjima provedenim prethodnih godina stečeni su svi preduvjeti za bušenje novog zdenca koje će uslijediti nakon završetka postupka nabave i potpisivanja Ugovora.

Projekt također sufinanciraju Hrvatske vode u iznosu 90% Ugovora temeljem Ugovora o sufinanciranju Građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Jasenovac za 2020. godinu potpisanog između Hrvatskih voda i JKP Jasenovačke vode d.o.o.

Radovi se izvode s ciljem poboljšanja  javne vodoopskrbe.  U Općini Jasenovac svih 10 naselja ima mogućnost javne vodoopskrbe. Ista ima vlastiti bunar za crpljenje vode kao i postrojenje za preradu vode  zbog veće količine željeza. Nije ovisna ni o kome isporučitelju vodnih usluga iako ima mogućnost priključenja na sustav u Novskoj.

Sve ove godine iznalazi se mogućnost što kvalitetnije vodoopskrbe, jer je mreža Jasenovac i Uštica  stara mreža građena sedamdesetih godina. Postrojenje za preradu vode  dva puta je bilo u rekonstrukciji  te  također ide u modernizaciju  zahvaljujući sredstvima „Hrvatskih voda“ i nadležnog ministarstva.

Ulaganja u javnu vodoopskrbu na području Jasenovca
0.00(0 glasova)
Komentara(0)