Općina Hrvatska Dubica u završnoj je fazi sanacije odlagališta mješanog otpada “Vladića Jama”. Sanacija odlagališta započeta je 2005. godine i to je proces koji traje već 15 godina i sretni smo što je to napokon okončano i sanirano, kazala je općinska načelnica Ružica Karagić.

Završetak radova na odlagalištu očekuje se krajem lipnja, a o novom načinu zbrinjavanja komunalnog otpada, općinska načelnica Ružica Karagić

 

 

Radove, smještaj i sanaciju sanacije odlagališta komunalnog otpada financira u 90% iznosu Fond za zaštitu okoliša, a preostali iznos od 10% financira općina Hrvatska Dubica iz vlastitih sredstava.

 

 

O samim izvođačima radova i stručnom nadzoru na projektu, Ružica Karagić

 

 

 

Sanacija odlagališta otpada u Hrvatskoj Dubici
4.50(2 glasova)
Komentara(0)