igra 2

Radne terapeutkinje Udruge Marta Križanić i Veronika Muža, terapeuti senzorne integracije Luna Berendika i Dino Heblin te učiteljica Maja Jurišić uspješno su kroz dva vikenda u siječnju i veljači završili četverodnevnu edukaciju „Terapeutska igra u praksi za djecu s teškoćama u razvoju“ Maje Bonačić, mag.psych. praktičarka terapije igrom iz Centra Coralina.


eduka cija - tim


Riječ je o edukaciji koju je Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, u cilju jačanja organizacijskih i stručnih kapaciteta svog stručnog tima, finanacirala u sklopu treće godine programa pod nazivom “Jednake mogućnosti – a ne ograničenja!” financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


igra 1

 

Edukacije su se provodile u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku, a za cilj su imale, kako i naziv edukacije otkriva, provoditi terapiju s djecom s teškoćama u razvoju kroz igru.

Tako su prošli područja kao što su razvojna procjena igre, prepoznavanje i prikupljanje informacija o djetetovim sposobnostima u svim domenama, izrada tablice djetetovih potreba, postavljanje ciljeva u radu s djetetom, primjeri vježbe i igri, procjena igre prema djetetovoj dobi; razumijevanje kako se igra razvija i koji su razvojni miljokazi, uvod u terapeutsku igru – nedirektivna igra, empatičko reflektiranje, proširivanje djetetove siromašne igre u skladu s procjenom igre, poticanje emocionalnog razvoja kroz igru i aktivnosti kroz igru s ciljem samoregulacije.

 

igra3

„Terapeutska igra u praksi za djecu s teškoćama u razvoju“
0.00(0 glasova)
Komentara(0)