Na Općoj skupštini u studenom 2007. godine 192 članice Ujedinjenih naroda podržale su odluku da se 20. veljače obilježava kao Svjetski dan socijalne pravde. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjene snage međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i osiguravanju jednakih mogućnosti i pravde za sve muškarce i žene. Socijala pravda zasniva se na poštenju, jednakosti, poštivanju različitosti i primjeni ljudskih prava u svim životnim područjima. Svjetski dan socijalne pravde prilika je da osvijestimo ciljeve kao što su iskorjenjivanje siromaštva, osiguravanje dostojanstva radnika i ravnopravnosti spolova te postizanje socijalne sigurnosti i pravde za sve.

Republika Hrvatska je po Ustavu socijalna država. Time smo svi pozvani pridonijeti razvoju socijalne pravednosti i društva u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

Svjetski je dan socijalne pravde
0.00(0 glasova)
Komentara(0)