ESF_datumi_info_4

U Središnjem uredu Državne geodetske uprave u Zagrebu u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0002, održana je radionica “Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.


ESF_datumi_info_5

 

Državna geodetska uprava  korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – “Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11.i.1. “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma“.

 

ESF_datumi_info_2

 

Ugovor za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma“, potpisan je dana 12. veljače 2019. godine ukupne vrijednosti 1.140.000,00 kuna intenziteta potpore u 100% iznosu, sa razdobljem provedbe 12 mjeseci.

 

ESF_datumi_info_1

 

Na informativnoj radionici sudjelovalo je ukupno 72 polaznika iz Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba te iz državne i javne uprave.


Održana edukacija za službenike Državne geodetske uprave
5.00(1 glas)
Komentara(0)