IMAG3254

23. prosinca na svojoj 22. sjednici Općinsko vijeće usvojilo je proračun i rebalans proračuna za 2020. godinu. Predviđa se realizacija projekata te redovan rad Općine u iznosu od 32.158.000, 00 kn.

Dva najveća projekta planirana za 2020. godinu su izgradnja mrtvačnice u Sunji te rekonstrukcija poljskih putova u šumske ceste. Oba projekta financirat će se sredstvima iz fondova Europske unije.

 

 

Također, planirana je rekonstrukcija kotlovnice i zamjena energenata iz obnovljivih izvora u sklopu Društvenoga doma ”Sven Lasta” u Sunji. Osim planirane modernizacije prometne infrastrukture, koja uključuje naselja Greda Sunjska, Krivaj Sunjski i Gradusa Posavska, i komunalna insfrastuktura bi se trebala unaprijediti kao i lokalni vodovod.

Za sljedeću godinu  predviđeni su brojni kulturni, športski, društveni i socijalni programi.

Općina Sunja godinu uspješno završava ovu godinu te pred sebe stavlja velike projekte koje planira realizirati u 2020. godini.


 

 

Usvojen proračun Općine Sunja za 2020. godinu
0.00(0 glasova)
Komentara(0)