parking invalidi

Svake se godine 3. prosinca obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Brojke UN-a govore da više od milijardu ljudi u svijetu ima neki oblik invaliditeta, a više od 100 milijuna osoba s invaliditetom su djeca. Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 511,850 osoba s invaliditetom, od čega je 60 posto muškaraca i 40 posto žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 posto stanovnika.

Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu  populaciju.


 

3.12. – Međunarodni dan osoba s invaliditetom
5.00(3 glasova)
Komentara(0)