Za studente treće godine Šumarskog fakulteta, smjera Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša u parku prirode Lonjsko polje, ulaz Krapje terensku nastavu održao je zamjenik župana doc.dr.sc. Roman Rosavec.


terenska0005


Nastava je započela u edukativnom centru, a nastavila se kroz praktični dio u samom srcu Lonjskog polja.


terenska0003


Terenska nastava za studente Šumarskog fakulteta u srcu Lonjskog polja
5.00(1 glas)
Komentara(0)