IMAG3254

Edukativna radionica o pravilnom odvajanju otpada održat će se u četvrtak 14. studenog 2019. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Sunja. Radionica se organizira u okviru projekta ”Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Sunja”, a obuhvaća teme: 1. Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom 2. Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima 3. Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe.

Cilj je provedbe projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta” unaprijediti sustav upravljanja otpadom  i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvajanja otpada smanjuje se količina odloženog komunalnog otpada kao i onečišćenje okoliša, a ujedno se stvaraju preduvjeti za ponovovno korištenje recikliranog otpada.

Radionica o pravilnom odvajanju otpada za mještane Općine Sunja
4.00(2 glasova)
Komentara(0)