PRORACUN_03-novska

Proračun Grada Novske za 2020. godinu iznositi će 80.930.428 kuna, opći prihodi i primici iskazani su u visini nešto više od 40,5 milijuna kuna.

 

PRORACUN_02-novska

 

Na javnoj prezentaciji Proračun Grada Novske predstavili su Marica Vitković, pročelnica za financije i gradonačelnik Marin Piletić. Kako je istaknuto, proračun je planiran na realan način i transparentno.

Najveći dio predviđen je za investicijska ulaganja, za projekta koji su sastavni dio Proračuna, uređenje objekata i radove na infrastrukturi.Marica Vitković

 

 

Dva su ključna projekta u idućoj godini, istaknuo je gradonačelnik Novske Marin Piletić , rekonstrukcija i dogradnja hotela Knopp za klaster kulture, za što je Grad podigao kredit i projekt Aglomeracije Novske vrijedan 127 milijuna kuna, od čega Grad Novska izdvaja 2,4 milijuna kuna.

 

PRORACUN_05-novska

 

Nastavlja se i sa započetom energetskom obnovom zgrada i mjesnih domova – dom u Rajiću, a od gradnje, između ostaloga, planirana je izgradnja nove mrtvačnice u Brestači. Proračunom je predviđeno i daljnje poticanje gospodarstva i poduzetništva po čemu je Grad Novska uvršten u sam vrh u Hrvatskoj.

 

PRORACUN_04-novska

 

O Proračunu za 2020. godinu raspravljat će i gradski vijećnici, Proračun je na Dnevnom redu 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Novske, a građani će nakon što se Proračun usvoji na kućne adrese dobiti  sažetak proračuna, “Proračun u malom“.


 

Javna prezentacija proračuna Grada Novske za 2020. godinu
0.00(0 glasova)
Komentara(0)