Danas se obilježava Međnarodni dan dječjih prava te je rođendan UN-ove Konvencije o pravima djece. Ovaj dan se obilježava od 1989. godine. Deklaraciju o pravima djeteta usvojila je 1959. Generalna skupština UN-a, a trideset godina kasnije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Stupanj poštivanja temeljnih dječjih prava je pokazatelj napretka društva u cjelini. Nažalost, u različitim dijelovima svijeta djeca se iskorištavaju na najokrutnije načine – kao vojna i radna snaga, u trgovini ljudima, za prostituciju i slično. U 88 zemalja svijeta ni do danas nije zabranjeno batinanje djece!

Temeljna dječja prava su:  

PRAVA PREŽIVLJAVANJA (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard);
RAZVOJNA PRAVA (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet);
PRAVA SUDJELOVANJA (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama);
PRAVA ZAŠTITE OD zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

20.11. – Međunarodni dan dječjih prava
5.00(2 glasova)
Komentara(0)