volonterskiprogram

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom u Petrinji aktivno radi na pokretanju ‘Laboratorija za učenje’ te traži volontere koji bi u tome pomogli. Naime, ovaj volonterski program nastao je kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci u svladavanju nastavnog programa.

Program Laboratorij za učenje osmišljen je kao kontinuirani rad i podrška za učenike osnovnoškolske dobi u savladavanju školskog gradiva i u uklapanju u školski sustav. Okolnosti koje dovode do poteškoća u praćenju školske nastave su mnogobrojne, a samo neke od njih specifične su teškoće u učenju poput emocionalnih poteškoća (strah od odgovaranja, sram od izlaganja i slično), disgrafije, disleksije, diskalkulije te problema s motivacijom.  Kako se očekivanja samih škola, roditelja, ali i djece vrlo često razlikuju, program Laboratorij za učenje koncipiran je kao most u dijalogu između svih triju strana.

 

volontiranje

 

Program je osmišljen kako bi trajao tijekom nastavne godine 2019./2020., te ako bude postajao interes i naravno ako bude uspješno realiziran, s njim se namjerava nastaviti i dalje. Ono što podrazumijeva volonterski angažman u ovom slučaju je dolazak 1 – 2x tjedno u POU Hrvatski dom Petrinja i rad s djecom razredne nastave (45 – 60 min) i djecom predmetne nastave (60 – 90 min), a koliko individualnih termina volonteri mogu odvolontirati, apsolutno ovisi o njima i njihovom rasporedu. S obzirom da je u pitanju rad sa osjetljivom skupinom, od zainteresiranih volontera se traži i potvrda o nekažnjavanju.

Svi oni koji su zainteresirani biti dio ‘Laboratorija za učenje’ će s POU Hrvatski dom Petrinja sklopiti ugovor o volontiranju, te će biti obvezni voditi redovitu evidenciju sati volontiranja. Svim volonterima u okviru programa bit će ponuđene besplatne karte za događaje koji se organiziraju unutar POU Hrvatski dom Petrinja (kino, kazališne ili koncertne karte), a također se može izdati i potvrda o stečenim kompetencijama volontiranjem. Naravno na kraju provedbe programa ‘Laboratorij za učenje’ volonteri će dobiti zahvalnicu za rad i slobodno vrijeme koje su poklonili.

Želite li i vi biti dio ove lijepe priče prijaviti se možete ovdje.


 

Postani volonter u ‘Laboratoriju za učenje’
5.00(3 glasova)
Komentara(0)