69792100_2611429928908660_6365647514179207168_n

Na jučer održanoj 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje tijekom aktualnog sata vijećnici su se zanimali za razvoj infrastrukture, a najviše je pitanja postavljeno o vodovonoj mreži.

 

69632032_2611429955575324_1279790723952017408_n

 

Vijećnik Inoslav Brkić  pitao je kada će se sanirati lokalni vodovod u Stražbenici. Gradonačelnik Dumbović odgovorio je kako se u Strategiji Grada planiralo jako puno kada su u pitanju zaselci pa tako i za Stražbenicu, te kako će tražiti podršku od Gradskog vijeća za ta područja koja zaostaju u razvoju.

 

70238221_2611430368908616_2633183048325136384_n

 

Vijećnik Željko Tonković napomenuo je kako su visoke cijene priključka na vodovodnu mrežu te ga je zanimalo postoji li mogućnost da se smanji cijena istoga, konkretno za područje Nebojana, Mokrica i Farkašića. Gradonačelnik je istaknuo kako treba napraviti projekciju koliko tih priključaka treba, koliko bi koštalo i iz kojih sredstava bi se isto financiralo.

 

69897213_2611430445575275_1860763463953940480_n

 

Pitanje je postavio i predsjednik gradskog vijeća Nenad Radošević, zanimalo ga je može li se napraviti presjek projekata koji se provode u gradu, koji su u tijeku i koji su gotovi, obzirom da je riječ o puno projekata. Na postavljeno pitanje gradonačelnik  je odgovorio kako je svjestan situacije da je grad raskopan jer se provode mnogi projekti i da će u sljedećoj projekciji održavanja cestovne infrastrukture Grad uskoro raspisati Natječaj za cesta koje su gotove s Aglomeracijom, a koje su ostale u jako lošem stanju i trebale bi ih napraviti u punom profili.

 

69715620_2611430402241946_2757521256327675904_n

70406130_2611429848908668_1915968323581902848_n

Održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje
4.00(1 glas)
Komentara(0)