HZZ Burza rada Nezaposleni Zaposleni

Krajem srpnja 2019. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirane su 8.642 nezaposlene osobe. U usporedbi s lipnjem 2019. godine, broj nezaposlenih veći je za 3,9% ili 322 osobe, a u odnosu na srpanj 2018. broj nezaposlenih manji je za 12,5% ili 1.234 osobe.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ najveći broj je u Sisku (2.494 ili 28,9%), Petrinji (1.050 ili 12,1%) i Kutini (1.010 ili 11,7%), a najmanji u općini Majur (64 ili 0,7%).

U srpnju 2019. novčanu naknadu koristilo je 1.113 nezaposlenih osoba ili 12,9% od ukupnog broja nezaposlenih. U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2019. godine novouključene su 844 nezaposlene osobe.


U našoj županiji 8.462 nezaposlene osobe
5.00(1 glas)
Komentara(0)