Martinska Ves

Općina Martinska Ves pokrenula je nabavu radova za “Izgradnju ograde na grobljima u općini Martinska Ves” (groblja: Martinska Ves, Tišina Erdedska i Strelečko).  Rok izvršenja je 40 dana  od dana potpisa Ugovora.

Više o samom postupku nabave te popisu dokumentacije koju je potrebno priložiti svi zainteresirani mogu pronaći na mrežnoj stranici Općine Martinska Ves.

Rok za dostavu ponude je 3. rujna 2019. godine do 9 sati, neovisno o načinu slanja ponude. Otvaranje ponuda nije javno, a održat će se istoga dana u 10 sati.


 

Pokrenuta nabava radova za “Izgradnju ograde na grobljima u općini Martinska Ves”
5.00(1 glas)
Komentara(0)