KANALIZACIJA_01_40

Traju radovi na zadnjem kilometru postavljanja cijevi kanalizacije u Novoj Subockoj. Ukupna dužina kanalizacijske mreže je oko 5,2 kilometra. Kanalizacijska odvodnja je sastavni dio Aglomeracije Brestača – Nova Subocka.

Kako kaže Mario Filipović, direktor „Vodovoda“ Novska, kanalizacijska odvodnja spada  u red složenih infrastrukturnih zahvata za što je potrebno osigurati i znatne financije. Izgradnja kanalizacije u Novoj Subockoj, ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna, financirana je sredstvima Hrvatskih voda i Grada Novske, u omjeru sufinanciranja 80 posto Hrvatske vode, 20 posto Grad Novska.

Ukupna dužina kanalizacijskih cjevovoda na području grada Novska iznosi oko 50 kilometara a na njeg su priključena  2592 korisnika.

Grad Novsku čeka i projekt Aglomeracije kojim je predviđena i izgradnja pročistača otpadnih kanalizacijski voda, čime bi krenulo i priključenje domaćinstva na izgrađenu kanalizacijsku mrežu.

Cijena odvodnje 1 m³ otpadnih voda za domaćinstva iznosi 1,16 kuna, a za gospodarstvo je 1,80 kuna, bez PDV-a.

 

KANALIZACIJA_02_40

Radovi na zadnjem kilometru kanalizacijske mreže Brestača – Nova Subocka
5.00(2 glasova)
Komentara(0)