sveti2

Uz radove na obnovi i dogradnji Dječjeg vrtića Ludina za Općinu Velika Ludina, bitni se radovi trenutno provode i na Mjesnom groblju Mala Ludina.  Sa istočne strane groblja radi se staza, a više o namjeni rekao je načelnik Dražen Pavlović.

 

 

Staza će biti dužine 250m, a širine 3m, asfaltirana i zarubljena  betonskim rubnjacima.

 

 

„S obzirom da smo imali dosta situacija u kojem je groblje devastirano, te se na njega dovozi otpad, sada ćemo i to spriječiti“ – pojašnjava načelnik

 

 

U ovoj je još godini predviđena i obnova mrtvačnice.

 

 

Nakon dovršetka ovih radova, u skorijoj se budućnosti planira i uređenje postojećeg parkirališta na groblju, te njegovo proširenje. Neke su predradnje već obavljene, nasut je dio parcele koji se nalazi pored ceste prema Katoličkom Selišću.

 

 

„Kroz godinu-dvije groblje će poprimiti novu vizuru, dostojnu naših pokojnika“ – zaključio je načelnik Općine Velika Ludina Dražen Pavlović.

 

FB Post Portal


 

Radovi na Mjesnom groblju Mala Ludina
5.00(1 glas)
Komentara(0)