25._sjednica_vijeća_6-v

Na sjednici Gradskog vijeća grada Popovače usvojeno je izvješće o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

Prihodi Grada Popovače tako su u protekloj godini realizirani u iznosu 15 milijuna višem  u odnosu na  2017. Godinu. Iznosili su  47,2 milijuna kuna. „Značajno manje ostvarenje proračuna za 2018. u odnosu na prvotni plan nastalo je zbog izostanka planiranih donacija i pomoći koje su se planirale kao rezultat prijave projekata na natječaje za financiranje iz europskih i državnih fondova. Tako je rekonstrukcija ceste Potok- Okoli apočela  ove godine, kao i radovi na proširenju Dječjeg vrtića za što je Grad ostvario sredstva u iznosu od 6,7 milijuna kuna”- istaknuo je gradonačelnik Josip Mišković.

 

25. sjednica vijeća (4)

 

Gradsko vijeće Popovače jednoglasno je donijelo i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Popovače čime je stvorena pretpostavka za izradu nove sistematizacije radnih mjesta u gradskoj upravi.

 

 

 

„Za nekoliko će dana nova sistematizacija biti objavljena, te će se raspisati i Natječaj za nova radna mjesta.“

 

 

 

„Novom će se sistematizacijom i novim zaposlenjima aktivnosti u Gradu ubrzati,a samim time povećat će se i broj projekata u provedbi“ – zaključio je gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković.

 

25. sjednica vijeća (1)

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače
5.00(1 glas)
Komentara(0)