Na danas održanoj tiskovnoj konferenciji Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata s temom „Sinergija razvoja“, predsjednica HNS-a Sisak i županijska vijećnica HNS-a Adelina Ivković, zamjenik načelnika Općine Sunja iz redova srpske nacionalne manjine Robert Grabundžija i kandidat za Europski parlament na listi HNS-a Habib Tahiri najavili su izbore za Vijeća nacionalnih manjina, istaknuvši pritom njihovu važnost i sudjelovanje u društvu.

Izbori će se održati u nedjelju, 5. svibnja, istaknula je predsjednica HNS-a Sisak Adelina Ivković.

 

 

 

Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, članovi Vijeća imaju pravo i obvezu na motiviranje i poticanje bolje suradnje s tijelima lokalnih jedinica, kao i pravo na razmjenu informacija o svim specifičnim problemima pripadnika nacionalnih manjina, podsjetila je Ivković.

 

 

 

Robert Grabundžija, zamjenik načelnika Općine Sunja iz redova srpske nacionalne manjine podsjetio je, kako je u prijašnjem mandatu kada je bio općinski vijećnik,  prepoznat njegov trud i rad na terenu s ciljem boljitka i razvoja Općine Sunja. Kao kandidat srpske nacionalne manjine na općinskoj i županijskoj listi, najavljuje kako će se dobri projekti i dalje provoditi.

 

 

 

 

Habib Tahiri predsjednik je Vijeća albanske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije od 2007. godine, podsjetio je to prilikom predstavljanja projekata za koje će se i nadalje zalagati.

 

 

 

Vijeća nacionalnih manjina trebaju djelovati u zajedništvu, njihova je sinergija bitna pri kreiranju Zakona koji se odnose kako na Republiku Hrvatsku, tako i na Europsku uniju, stoga je izbor njihovih predstavnika od iznimne važnosti.

“Sinergijom razvoja” najavljeni izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina
2.50(2 glasova)
Komentara(0)