Sisačko-moslavački župan sa suradnicima održao je danas u sjedištu Županije u Sisku radni sastanak s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, predstavnicima Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.

 

hrvodesmz852019te

 

Razgovaralo se o EU projektima i financiranju zaštita od poplava Sisačko-moslavačke županije. Predstavljen je projekt koji će biti financiran iz EU fondova , a vezan je na zaštitu od poplava na području Karlovačke, dijela Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Župan Ivo Žinić

 

 

Na području naše županije gradilo bi se preko 90 kilometara nasipa, i to 60 km novih, i bilo bi rekonstruirano 30 km starih nasipa.

 

 

Potrebno je riješiti i imovinsko-pravne odnose. Za cijeli sustav treba riješiti oko 15 tisuća čestica

 

 

Svi se nastavljamo na donešeni Zakon o zaštiti odnosno obrani  od poplava sliva rijeke Kupe kroz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Zakon je, podsjeća generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković,  donijela Vlada RH

 

 

Već je odlučeno koje će biti prve dionice nasipa koje će se graditi na području naše županije, dodaje Đuroković

 

 

Ne zaboravljaju se ni ostala područja, ali e gradnja retencije Kupčina na karlovačkom području je doprinos većoj sigurnosti  ukupnog područja sliva rijeke Kupe i Save,  jer će biti dodatna doprirodna retencija sa 150 mln.kubnih metara vode koja će se moći privremeno uskladištiti,  a kasnije, kada prođu velike vode, nesmetano ispuštati u donji tok. Na taj način će se povećati retencijski kapaciteti što će u mnogome olakšati obranu od poplava. Ukupnom koordinacijom samo možemo polučiti ukupni uspjeh, zaključio je Đuroković i zahvalio svima uključenima u realizaciju projekta na suradnji.

Dodajmo kako su nakon radnog sastanka u Sisku zamjenik župana Roman Rosavec i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković s predstavnicima Grada Popovače, na lokaciji crpne stanice u naselju Stružec (Grad Popovača), nazočili obilježavanju početka radova na izgradnji sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka.


 

Projekt zaštite od poplava na području triju županija
0.00(0 glasova)
Komentara(0)