KULTURA n1

Za 11 redovnih aktivnosti, programe i projekate, za zadovoljenje potreba Udruga u kulturi Grada Novske u 2019. godini dodijeljeno je 170 tisuća kuna.

Ugovore s odobrenim iznosima s predstavnicima Udruga potpisao je gradonačelnik  Marin Piletić.

 

 

Grad Novska ove je godine nastavila s većim izdvajanjima za kulturu, iako je završila Europska godina kulture.

 

 

Značajan je doprinos udruga u kulturi Grada Novske.  One nude građanima niz kulturnih događanja tijekom cijele godine, potporom Grada Novske potiče se njihov rad, gradska uprava prepoznala je kulturu i entuzijazam svih koji se kulturom bave, a suradnjom svih obogaćuje se kulturno okruženje.

 

kultura n3kultura n2

Potpore kulturi i entuzijazmu Udruga u kulturi Grada Novske
5.00(1 glas)
Komentara(0)