Martinska Ves

Općina Martinska Ves svake godine značajna financijska sredstva izdvaja za redovan rad udruga, te za programe, projekte i manifestacije koje one provode, rekao je načelnik Stjepan Ivoš.

Natječaj za pokroviteljstva nad manifestacijama trajno je otvoren, te se korisnici mogu javljati tokom cijele godine.

 

 

Također,  postoje i određena sredsdtva, 10 tisuća kuna, za izdavačku djelatnost.

 

 

Kontinuirani rad udruga te brojne aktivnosti koje one provode od iznimne su važnosti za Općinu Martinska Ves, te će ih ona i nadalje podupirati.


 

Općina Martinska Ves redovito podupire rad udruga
5.00(1 glas)
Komentara(0)