sunja

Općinski načelnik Općine Sunja Grga Dragičević temeljem Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja koja se nalazi dijelom  unutar, a dijelom izvan granica građevinskog područja naselja Greda Sunjska. Radi se o kući od 144 m² s pripadajućim dvorištem od 496 m²,  te pašnjakom površine 1334 m². Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 24.400,00 kuna

Također, raspisao je i Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja koje se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Papići, a riječ je o tri oranice uz kuće.

Predmet Javnog natječaja je i prodaja nekretnine u suvlasničkom dijelu Općine Sunja, koja se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Bobovac. Radi se o dvorištu površine 502 m².

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima, uz uvjet da nemaju dospjelih dugovanja prema Općini Sunja po bilo kojoj osnovi niti javnih i poreznih dugovanja.

Ponuda se vrši po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore i potraživanja kupca. Natjecatelji mogu razgledati nekretnine u roku za podnošenje ponuda, odnosno do zaključno s  25.04.2019.

Javno otvaranje ponuda bit će 03.05.2019. u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, na kojem mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.

Više o Javnom pozivu građani mogu saznati na internet stranici Općine Sunja.

Općina Sunja prodaje nekretnine u svom vlasništvu i suvlasništvu
5.00(1 glas)
Komentara(0)