MLADI_UDRUGE_01_60

Tijekom ove godine prema Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro, iz Proračuna Grada Novske , financirati će se 9 projekata udruga za područje kulture i sporta, prema pozivu „Djeca i mladež“.

 

MLADI_UDRUGE_02_60

 

Gradonačelnik Marin Piletić:

 

 

 

S Odredom izviđača „Zelena Patrola“ Rajić potpisan je i ugovor kojim su osigurana sredstva za jedno novo radno mjesto.

 

 

 

Ovim će se sredstvima i realizacijom projekata poboljšati kvaliteta života djece i mladih, zaključio je gradonačelnik Marin Piletić.

 

MLADI_UDRUGE_03_60

Grad Novska finanicrat će 9 projekata udruga prema pozivu “Djeca i mladež”
5.00(1 glas)
Komentara(0)