grb-smz-BIG

Na temelju Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport upućuje Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije. Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova.

 

Kulturno vijeće osniva se za sljedeća područja:

- zaštitu sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara, saniranja domova kulture,

muzeja, pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, investicije za objekte u kulturi

- djelatnost udruga u kulturi, manifestacije, međunarodnu suradnju

- kazališnu, glazbenu i multimedijalnu djelatnost, programe koji promiču kulturu mladih

- muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost te

- knjižničnu i nakladničku djelatnost.

 

Sastav Kulturnog vijeća definira se izborom jednog predstavnika u Kulturno vijeće iz svakog od navedenih područja, a članove, njih 5, imenuje Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na četiri godine.

Za članove Kulturnog vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Predlagači su dužni dostaviti pisani i obrazloženi prijedlog osobe čije imenovanje predlažu kao i životopis kandidata. Javni poziv s detaljnim uputama objavljen je na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije( www.smz.hr ), a prijedlozi se mogu podnositi do 6. ožujka 2019. godine.

Otvoren Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije
5.00(2 glasova)
Komentara(0)