sunja

Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 15. sjednicu na kojoj je donesena Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o upravljanju poslovnim objektom u Zaostrogu.

Podsjetimo, riječ je o odmaralištu u vlasništvu nekadašnje Skupštine općina Sisak, a kasnije se, nakon odvajanja općina od Siska, vlasništvo podijelilo tako da Sisak ima 79 posto, Martinska Ves 6, a Sunja 15 posto.  Odmaralište u Zaostrogu bilo je u funkciji do Domovinskog rata, nakon čega je godinama propadalo.

U obnovu se kreće tijekom 2007. godine, a sav trošak je na sebe preuzeo Grad Sisak kao najveći suvlasnik.

Tijekom prve polovice 2016. Godine Sisak, Sunja i Martinska Ves donose potrebne odluke o prihvaćanju ponude Eklate d.o.o. iz Splita te sklapaju međusobni Sporazum o korištenju objekta u Zaostrogu kojim se određuje broj besplatnih ljetovanja za svakog suvlasnika. Sisak dobija 139, Sunja 26, a Martinska Ves 11 besplatnih ljetovanja od tjedan dana godišnje.

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća općine Sunja
5.00(1 glas)
Komentara(0)