PILETIC

Tema izgradnje zajedničkog postrojenja za preradu biootpada Zagreba i Novske ovih je dana posebice zainteresirala Novljane.  Više o tvornici komposta, bioplina i postrojenja s novim radnim mjestima, točnije njih 40, vrijednoj 50 mlilijuna eura rekao je gradonačelnik Piletić.

 

 

 

Narednih dana javnosti će se detaljnije putem medija i javnih tribina predstaviti o kakvom se projektu radi.

 

 

 

 

Novska je mjesto u kojem gradonačelnik zajedno sa svojim timom suradnika želi uložiti sav napor da se stvore nove prilike, nova radna mjesta, a svakako provedba ovog projekta doprinijeti će tome.

Novska i Zagreb planiraju izgradnju zajedničkog postrojenja za preradu biootpada
5.00(1 glas)
Komentara(0)