IMG_20190220_130103

Most na rijeci Savi u naselju Galdovo u iznimno je lošem stanju. Pješačke staze u poslijednjih nekoliko godina doživjele su određena veća oštećenja koja su privremeno sanirana, kako bi pješaci i biciklisti  ipak mogli njima prometovati.

 

IMG_20190220_130141

 

Prilikom današnjeg obilaska sisačko-moslavački župan Ivo Žinić najavio je kako je za Most Galdovo planirana detaljna obnova, a Hrvatske ceste su izradile dokumentaciju te dogovorile izvođenje radova.

 

 

 

Predviđena je detaljna sanacija metalne i betonske konstrukcije, naglašava župan

 

 

 

Predviđeni radovi trajat će 10-ak mjeseci, a most neće biti zatvoren.

 

 

IMG_20190220_125944

IMG_20190220_130040

 

Josip Brodarac, predsjednik Gradske četvrti Galdovo iznimno je zadovoljan najavljenim radovima.

 

 

 

Zajedno sa Hrvatskim cestama ove godine bit će provedeni i brojni drugi projekti, među kojima je i sanacija Mosta Gromova u Sisku, najavio je župan Žinić.

 

 

IMG_20190220_130146

 

U tijeku je završna faza izdavanja Lokacijske dozvole za most preko rijeke Odre, a uz sanaciju mosta, izradit će se i pristupna cesta prema završetku buduće autoceste od Lekenika prema Mošćenici.

Nadalje, na državnim cestama bit će izvršene rekonstrukcije na području Tanca u Općini Jasenovac, također dionica Panjani – Hrvatska Kostajnica, a u kasnijoj fazi i na dionici Panjani – Donji Kukuruzari u ukupnoj dužini od 8 kilometara.

U fazi projektiranja je i dionica D36 na dionici Orleković-Pokupsko u dužini od 4,5 kilometara. A svakako važno je i podizanje ceste na području Letovanića, od mosta u Žažini prema Letovaniću.

Ivan Kuliš, voditelj tehničke ispostave Hrvatskih cesta u Sisku najavio je kako je u planu projektiranja i 20 kilometara državne ceste D224 Jasenovac-Sisak, te brojni mostovi.

 

 

 

A trenutno se izvode radovi sanacije mosta u Taborištu na prometnici D31, zaključio je Kuliš.

 

IMG_20190220_130202IMG_20190220_131548

Most preko Save u Galdovu u vrlo je lošem stanju – najavljena sanacija
4.75(4 glasova)
Komentara(0)