Novska Gradska uprava

Grad Novska, potaknut pozitivnim učinkom mjera Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske u 2018. godini, nastavlja i u 2019. provoditi iste te je zbog toga raspisao

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2019. godinu

za sljedeće mjere:

Mjera 2.1. POTPORE ZA PODUZETNIKE – POČETNIKE S OSTVARENOM POTPOROM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE.

Mjeru mogu koristiti mikro, mala i srednja poduzeća, obrti koji su registrirani na području Grada Novske i posluju manje od godinu dana od trenutka objave Javnog poziva i koji imaju potpisan ugovor s HZZ-om za njihovu mjeru Potpore za samozapošljavanje.

Potpora Grada u kumulativu s mjerom HZZ-a ne smije biti veća od 100.000,00 kn po korisniku (pravnoj osobi) s time da je maksimalan iznos potpore od strane Grada ograničen na 45.000,00 kn.

Za ovu mjeru Grad Novska je osigurao je u proračunu 800.000,00 kuna.

 

Mjera 1.OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I DEFICITARNIH OBRTNIČKIH ZANIMANJA

Mjeru mogu koristiti tradicijski i deficitarni obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje i djelatnost obavljaju duže od 12 mjeseci od objave Javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi su ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju poslovnih prostora, ulaganje za nabavku strojeva i opreme za poslovnu djelatnost, a intenzitet potpore je do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn.

 

Mjera 3.POTPORE ZA RAZVOJ POSTOJEĆIH PODUZETNIKA

Mjeru mogu koristiti mikro, mala i srednja poduzeća, te obrti koji su registrirani duže od jedne godine od dana objave Javnog poziva i koji uz ostalu propisanu dokumentaciju podnesu i Program ulaganja ili Poslovni plan.

Intenzitet potpore do 50% vrijednosti ulaganja za proizvodne djelatnosti, a najviše do 10.000,00 kn, odnosno 30.000,00 kn ukoliko se nabavlja visokovrijedna i nova oprema koja će rezultirati novim zapošljavanjem u pravnom subjektu, ali pod uvjetom da unatrag 12 mjeseci nije smanjivao broj zaposlenih i novo radno mjesto će biti popunjeno novozaposlenom osobom minimalno jednu godinu.

Intenzitet potpore do 30% vrijednosti ulaganja za ostale djelatnosti, a najviše do 7.000,00 kn odnosno 20.000,00 kn ukoliko se nabavlja visokovrijedna i nova oprema koja će rezultirati novim zapošljavanjem u pravnom subjektu, ali pod uvjetom da unatrag 12 mjeseci nije smanjivao broj zaposlenih i novo radno mjesto će biti popunjeno novozaposlenom osobom minimalno jednu godinu

 

Mjera 4.POTPORE JAČANJU PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA

Mjeru mogu koristiti mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti za financijsku potporu za edukaciju poduzetnika i njihovih zaposlenika te za financijsku potporu za certifikate.Intenzitet potpore je do 50% troškova, a najviše do 5.000,00 kn.

Grad Novska za mjeru 1., 3., i 4. osigurao je u proračunu 200.000,00 kuna.

 

SUBVENCIJA KAMATNE STOPE NA PODUZETNIČKE KREDITE

Grad Novska subvencionira kamatnu stopu s 2% za poduzetnike koji koriste kreditnu liniju“Poduzetnički krediti“ Sisačko-moslavačke županije.Grad Novska za ovu mjeru osigurao je u proračunu 300.000 kuna.

IZVJEŠĆE O DODJELI POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE ZA 2018. GODINU

 

Grad Novska je kroz Mjeru 2.1. u 2018. godini dodijelio potporu za 26 novih obrta čime je stvoreno 44 nova radna mjesta, a u planu je kroz novootvorene obrte otvoriti još 8 novih radnih mjesta.

Grad Novska je kroz proračun za ovu mjeru u 2018. godini isplatio 1.187.258,16 kuna, dok su ti isti obrtnici kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje povukli 1.411.970,50 kuna.

 

Javni poziv za potporu malom i srednjem poduzetništvu
0.00(0 glasova)
Komentara(0)