matica_front

Gradska organizacija BM 365 – stranke rada i solidarnosti Grada Siska iskazuje podršku Ogranku Matice hrvatske Sisak, a u povodu odluke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček o raskidu ugovora s tom udrugom o korištenju poslovnog prostora. U obrazloženju odluke stoji, uz ostalo, kako je upravo taj gradski prostor u Rimskoj ulici 9, Sisku „potreban za druge svrhe”.

Iako ovakva jednostrana odluka ukida mogućnost žalbe i zatvara manevarski prostor za eventualne pregovore o ustupanju ili najmu neke druge lokacije, sisačka organizacija Stranke rada i solidarnosti očekuje da aktualna gradska vlast odmah pronađe drugu odgovarajuću lokaciju za djelovanje ove udruge u kulturi. To ne bi trebao biti problem jer je u vlasništvu Grada veći broj uredskih ili sličnih prostorija.

Ne ulazeći u politička, ideološka ili neka druga razmimoilaženja među akterima, a koja vjerojatno stoje u pozadini najnovijeg incidenta, GO BM 365 – stranke rada i solidarnosti naglašava kako se zalaže za poticanje pluralizma legitimnih interesa kroz razvoj i unapređivanje građanskih prava i sloboda, te svih oblika kulture i stvaralaštva. Demokratski izabrana vlast na lokalnoj razini odgovorna je, među ostalim, kako za promicanje kulture dijaloga tako i za promicanje  argumentiranog dijaloga o pitanjima kulturne politike.

Ako gradska vlast ustraje na spomenutoj odluci, ova će Stranka takvo ponašanje smatrati izravnim udarom na Maticu hrvatsku kao jednu od najstarijih i najvažnijih nacionalnih i kulturnih institucija naše države. Sisački ogranak Matice hrvatske ni u jednom trenutku nije se ogriješio o slovo Ustava ili zakona ove države. Čak naprotiv, „Riječi”, časopis za kulturu i znanost, te manifestacija „Kvirinovi poetski susreti” ovaj ogranak svrstavaju u skupinu najaktivnijih u cijeloj Matici, dok se Sisak kroz kvalitetu sadržaja časopisa i odjeke lijepe riječi, ističe na živoj i bogatoj kulturnoj sceni Hrvatske, pa i šire. Sisak se, dakle, ističe pozitivom zahvaljujući i djelovanju ogranka ove udruge!

GO BM 365 – stranke rada i solidarnosti Grada Siska o oduzimanju prostorija za djelovanje sisačkom ogranku Matice hrvatske
4.00(4 glasova)
Komentara(0)