hrvatske ceste

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, te pravomoćnom lokacijskom dozvolom pristupaju:

rekonstrukciji državne ceste D31, dionica 001, od stacionaže km 13+86 (skretanje za Buševec) do stacionaže 27+290 (Šestak Brdo), ukupne duljine 13,43 km.

Temeljem lokacijske dozvole sačinjen je parcelacijski elaborat nepotpunog izvlaštenja za kat. općinu Vukojevac te će se od strane Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji provesti osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju, poljoprivredu i graditeljstvo, vezano uz visinu tržišne vrijednosti zemljišta i nasada.

Na osnovi individualiziranih  procjena sudskih vještaka nude se vlasnicima naknade za umanjenu vrijednost zemljišta, te za usjeve i trajne nasade – ovisno o površini, kulturi, starosti, kvaliteti, prinosu i ostalim agronomskim kvalitetama.

Pozivaju se vlasnici preko čijih nekretnina će prolaziti navedena dionica da se jave u Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Metalčeva 5, šesti kat, osoba za kontakt – g. Bože Krištić, dipl.iur. (tel: 01/4722-517) od 09.00 do 12.00 h, od ponedjeljka do petka, a radi dogovora o daljnjem postupku otkupa nekretnina.

Rok za prihvat ponude je 8 dana od objave ovoga oglasa. Rok isplate ugovorenih naknada na osnovu sklopljenih ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku sa Hrvatskim cestama d.o.o. pismeno ne odgovori na ponudu da prihvaća ponudu bez prigovora i uvjeta, Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju.

 

OGLAS Rekonstrukcija državne ceste D31, dionica 001
5.00(1 glas)
Komentara(0)